जाइकाका पदाधिकारीहरुसंग भेटघाट तथा छलफल । Indo-Nepal Trade and Investment Promotion विषयक गोष्ठी सम्पन्न । एपीएल सिपिङ्ग कम्पनीका Head of Commercial Thakur सँग भेटघाट । हल्दिया डक कम्प्लेक्ससँग वीउवासङ्घको छलफल सम्पन्न
Download
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
26 भन्सार ऐन, २०६४ 60
27 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ 79
28 बोनस ऐन, २०३० 65
29 पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ 87
30 नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ 81
31 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ 75
32 नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ 65
33 निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ 73
34 ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ 64
35 खाद्य ऐन, २०२३ 66
36 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 68
37 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा (निवारण) ऐन, २०७१ 70
38 करार ऐन, २०५६ 70
39 कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ 68
40 कम्पनी ऐन, २०६३ 61
41 औषधि ऐन, २०३५ 70
42 औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७३ 60
43 औैद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ 72
44 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 68
45 आयकर ऐन-२०५८ 70
46 अन्तःशुल्क-ऐन-२०५८ 75
 
Page 2 of 2