जाइकाका पदाधिकारीहरुसंग भेटघाट तथा छलफल । Indo-Nepal Trade and Investment Promotion विषयक गोष्ठी सम्पन्न । एपीएल सिपिङ्ग कम्पनीका Head of Commercial Thakur सँग भेटघाट । हल्दिया डक कम्प्लेक्ससँग वीउवासङ्घको छलफल सम्पन्न
Download
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
26 मूल्य अभिवृध्दि कर ऐन (आर्थिक ऐन, २०६७ बमोजिम मिलाइएको), २०५२ 515
27 भन्सार ऐन, २०६४ 359
28 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ 500
29 बोनस ऐन, २०३० 367
30 पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ 392
31 नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ 287
32 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ 355
33 नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ 388
34 निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ 377
35 ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ 373
36 खाद्य ऐन, २०२३ 333
37 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 357
38 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा (निवारण) ऐन, २०७१ 369
39 करार ऐन, २०५६ 344
40 कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ 354
41 कम्पनी ऐन, २०६३ 362
42 औषधि ऐन, २०३५ 338
43 औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७३ 342
44 औैद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ 319
45 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 358
46 आयकर ऐन-२०५८ 397
47 अन्तःशुल्क-ऐन-२०५८ 347
 
Page 2 of 2